Optički linkovi firme EUROCONTRACTS

Na bazi uspostavljene poslovne saradnje sa češkom firmom EUROCONTRACTS, u mogućnosti smo da ponudimo asortiman optičkih linkova za prenos podataka sa varijantama za različite brzine prenosa i to:

  • EL-100M, sa osnovnim interfejsom za 10/100 Base-TX kao i sa mogućim dodatnim interfejsima za odgovarajući broj E1 kanala, sa dometom do 7 km

  • EL-1GL, sa osnovnim interfejsima 2x10/100/1000 BASE-TX 1x1000 BASE-SX (SFP) i protokom od 10/100/1000 Mbit/s na električnom portu (RJ45) odnosno 1000Mbit/s na optičkom portu (SFP), sa dometom do 5,1 km.

  • EL-10G, sa osnovnim interfejsom 20 portGbE (100Mbps/1Gbps) SFP 4 port TP/(100Mbps/1Gbps) SFP Combo 3 port 1Gbps/10Gbps SFP+ i dometom do 3 km.

Uređaji se montiraju vrlo jednostavno i pogodni su, kako za stalne instalacije tako i za at hoc primene. Treba napomenuti da za instalaciju i puštanje u rad nije potrebna dozvola regulatorne agencije.